White paper BrainStroom

Nederland is in Europa een zogenaamde innovation leader. Dat betekent dat Nederland bij de zes meest innovatieve economieën van Europa behoort. De belangrijkste sterkte van Nederland is de kwaliteit van de wetenschappelijke kennisbasis.

De belangrijkste uitdagingen zijn voor het Nederlandse wetenschaps- en innovatiebeleid:

  • Het vergroten van de private R&D uitgaven;
  • Het behouden van de sterke kennisbasis van publieke kennisinstellingen onder druk van teruglopende overheidsfinanciering;
  • Het verbeteren van kwaliteit en kwantiteit van human capital, m.n. op techniekgebied.

Regionale innovatie

Innovatie is in Nederland geen exclusief grootstedelijk fenomeen. De helft van  de innovatieve bedrijven is gevestigd in maar liefst 30 gemeenten.

Nederlandse regio’s presteren goed op het gebied van innovatie. Uit analyses blijkt dat in de provincie Zuid-Holland met 3 miljard euro het meeste wordt geïnvesteerd in R&D, gevolgd door Noord-Brabant met 2,8 miljard euro op een totale investeringssom van 15 miljard euro in 2015.

De regio is hot. Waar vorige kabinetten al sterk inzetten op decentralisering van taken naar gemeenten en regio’s, zet het kabinet Rutte III nog nadrukkelijker in op de rol van de regio middels ‘Regiodeals’ en gezamenlijke investeringen door Rijk en regio. Ook in het beleid voor onderzoek en innovatie zien we regio’s een steeds nadrukkelijkere rol spelen.

Steden en grootstedelijke regio’s fungeren steeds meer als motor van innovatie. De levendigheid en diversiteit van steden leiden tot een toenemende concentratie van creativiteit, ondernemerschap en innovatie in het stedelijk gebied.

Meer weten?

Lees onze white paper →